Мезоконци Lead Fine Lift

Естествен лифтинг и биоревитализация на кожата

Сертифицирани клиники

Начало  »  Сертифицирани клиники

Тредлифтингът с мезоконци LFL е специализирана медицинска процедура, която изисква съответното обучение. Като дистрибутор за България, ЛК Сърджикъл  провежда теоретични и практически обучения за приложението на тредлифтинг с мезоконци LFL. Преминалите обучение лекари получават сертификат.

ЛК Сърджикъл препоръчва на пациентите да се доверят единствено на сертифициран специалист.