Мезоконци Lead Fine Lift

Естествен лифтинг и биоревитализация на кожата

Само LFL са МЕЗОКОНЦИ®

Начало  »  Новини  »  Само LFL са МЕЗОКОНЦИ®

14.09.2016

Единствено предлаганите от ЛК Сърджикъл ООД - дистрибутор на LFL за България - продукти за тредлифтинг могат да се се наричат „мезоконци”. Това е факт след успешно завършилата регистрацията на търговската марка МЕЗОКОНЦИ/ MEZOKONTSI.

ЛК Сърджикъл ООД придобива правото да ползва ексклузивно марката мезоконци®, тъй като тя е компанията:
 •  въвела и наложила LFL на българския пазар
 •  регистрирала LFL продуктите в ИАЛ
 •  регистрирала марката мезоконци® в Патентното ведомство
 •  обучила и сертифицирала дерматолози от цялата страна за работа с мезоконци® LFL

Тредлифтингът с мезоконци® LFL е синоним на качество и сигурност за пациента и се предлага само в сертифицираните клиники.