Мезоконци Lead Fine Lift

Естествен лифтинг и биоревитализация на кожата

Защо Lead Fine Lift?

2014-07-11 00:00:00

Мезоконците LFL се произвеждат по патентована технология с най-съвременна автоматизирана техника. Притежават СЕ сертификат и декларация за съответствие съгласно Директива 93/42 ЕИО и са регистрирани в Изпълнителната Агенция по Лекарствата в България.

Лазерната технология за заточване на иглата Diamond Sharp гарантира лесно и безболезнено проникване с намалена вероятност от наранявания и хематоми. Високотехнологичната система за екструдиране на полидиоксаноновите нишки не позволява залепването им към иглата. Повърхността на нишките е гладка и осигурява равномерна скорост на резорбция с оптимален биоревитализиращ ефект.

 

Мезоконците Lead Fine Lift са опаковани в удобен алуминиев блистер със ZIP затваряне, за продължително съхранение – до 2 години от датата на производство.

Премиум качествата на мезоконците Lead Fine Lift са предпоставка за най-добри резултати при биоармиране и тредлифтинг.

Съществената разлика в качеството, ефективността и безопасността на мезоконците Lead Fine Lift в сравнение с другите аналози и незначителната разлика в цената стимулира съзнателните специалисти да направят правилния избор.

Обучението за мезоконците Lead Fine Lift се провежда от специалисти на признатата за най-добра Европейска школа по тредлифтинг, като се отделя голямо внимание на теоретичните и на практическите аспекти на тредлифтинга.